POLITYKA JAKOŚCI


Firma TOP2 stara się nieustannie dążyć do zapewnienia swoim Klientom najwyższej jakości wyrobów oraz poziomu obsługi.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • precyzyjne określanie potrzeb Klientów oraz wymagań prawnych dotyczących oferowanych wyrobów,
  • usprawnianie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • zamawianie towarów i usług u sprawdzonych i uznanych dostawców,
  • dokonywanie okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością i jego stałe ulepszanie.
  • zapewnianie profesjonalnej i terminowej realizacji zamówień,
  • ciągłe samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • efektywne wykorzystywanie nabytych doświadczeń,Potwierdzeniem realizowania polityki jakości jest uzyskanie certyfikatu na zgodność systemu zarządzania jakością z wymogami normy EN ISO 9001:2015.