CHUSTECZKI JAKO REKLAMA


CHUSTECZKA HIGIENICZNA JAKO NARZĘDZIE REKLAMY

Powierzchnia paczuszki chusteczek higienicznych wynosząca ok. 50 cm2 (porównywalna z ogłoszeniem w gazecie) może być doskonałym nośnikiem reklamy dowolnego produktu.
Może przekazywać informację o firmie, rozpowszechniać jej logo i działać na podświadomość kupującego kojarząc różne wyroby z firmą i jej nazwą.
W przypadku tym towar poddawany normalnemu obrotowi handlowemu przez dystrybutora jednocześnie reklamuje go oddając bezpłatnie do jego dyspozycji swoją powierzchnię użytkową.
Chusteczki higieniczne poprzez rolę jaką spełniają są praktycznie używane codziennie co sprawia, że informację zawartą na opakowaniu można stosunkowo łatwo utrwalić w pamięci odbiorcy poprzez częste oglądanie tego wizerunku.
Dlatego też zasadniczą rolę odgrywa przekaz umieszczony na opakowaniu. Powinien to być obraz prosty i czytelny, wykorzystujący skojarzenia symboli i dobrze komponujący ze sobą kolory.
Jako masowy przedmiot użytkowy może reklamować np. sieci handlowe, organizacje kupieckie czy choćby konkretne rzeczy np. leki co pokazujemy na załączonych przykładach.
Jeśli przykłady przekonają cię, ale nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń do nas, a nasi specjaliści pomogą Ci w zrobieniu reklamy.